Finger Tip injury (การบาดเจ็บที่ปลายนิ้ว)

ปลายนิ้วมือถือเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์ที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์ ปลายนิ้วมือประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทมากมายหลายชนิด ทำให้สามารถรับความรู้สึกได้หลายชนิดเช่น ความกด ความอ่อนนุ่ม ความร้อนเย็น และความเจ็บปวด จนมีแพทย์หลายท่านยกให้ปลายนิ้วมือ เป็นดวงตาที่ 3 ของมนุษย์

Credit ภาพจาก https://prezi.com/e8jxcm5qfy_o/touch/

นอกจากเรื่องการรับความรู้สึกแล้ว การจับสิ่งของชิ้นเล็กๆถือเป็นหน้าที่ๆมหัสจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีสัตว์อื่นสามารถทำได้ fingersกล่าวคือ มนุษย์สามารถใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยบริเวณปลายนิ้ว กด จับ หยิบ สิ่งของที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับพื้นที่ๆสัมผัสสิ่งของเหล่านั้น

นิ้วมือมีบทบาทต่อการทำงานอย่างมากเป็นเหตุให้สามารถเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย การบาดเจ็บที่ปลายนิ้วมือสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดตามความรุนแรงของการบาดเจ็บ คือ 1. การบาดเจ็บระดับผิวเผินไม่ถึงกระดูก และ 2. การบาดเจ็บระดับลึกถึงกระดูก ซึ่งทั้ง 2 การบาดเจ็บนี้มีการรักษาที่แตกต่างกัน

การรักษาปลายนิ้วมือบาดเจ็บมีหลายวิธี

  1. การเย็บปากแผล หรือทำแผลจนปากแผลปิดเอง : วิธีนี้เป็นวิธีชาวบ้านที่คุณประโยชน์สูงมาก กล่าวคือเมื่อแผลปิดดีแล้วผู้ป่วยจะมีประสาทรับความรู้สึก และรูปร่างปลายนิ้วที่ใกล้เคียงปกติ แต่วิธีดังกล่าวใช้ได้กับบาดแผลขนาดเล็ก ไม่มีการสูญเสียกระดูกปลายนิ้ว และมีข้อเสียคือต้องใช้เวลาในการดูแลแผล 1-2 ครั้ง ต่อวัน ซึ่งต้องใส่ใจ และเสียเวลาไปกับการดูแล ทำให้นิ้วมือที่มีแผลไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ทำให้ไม่เหมาะกับผู้ป่วยบางกลุ่มเช่น นักเขียน ครู นักดนตรี ช่างภาพ จิตรกร และอีกหลายอาชีพที่ต้องรีบใช้ปลายนิ้วมือในการหาเลี้ยงชีพfinger-laceration-healing-recovery-photos
  2. การย้ายเนื้อเยื่อ โดยสามารถทำเป็นเนื้อเยื่อชนิดบางจากบริเวณอื่นมาปิดแผล(Skin graft) หรือเนื้อเยื่อชนิดหนาจากบริเวณใกล้ๆมาปิดปากแผล (Skin Flap) โดยวิธีย้ายเนื้อเยื่อมีข้อดีคือทำให้แผลที่ปลายนิ้วสมานตัวได้เร็วกว่าการทำแผล ทำให้กลับไปช้งานได้เร็วขึ้น แต่ข้อเด้อยคือ ต้องสูญเสียเนื้อเยื่อต้นกำเนิดที่ถูกย้ายไป ทำให้ต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์ที่มีความรู้ประสบการณ์ การย้ายเนื้อเยื่อปลายนิ้ว

กรณีใช้ เนื้อเยื่อชนิดบาง(Skin graft) แรกรับผู้ป่วยอาจตกใจกลัวถึงรูปร่าง และสีผิวหนังที่นำมาปลูกถ่ายบริเวณปลายนิ้ว ตลอดจนแผลที่ฝ่ามือฝั่งนิ้วก้อย แต่เมื่อทำแผลไปประมาณ 10 วัน ผิวหนังจะติดดีและสีจะค่อยๆปรับเปลี่ยนกลับไปใกล้เคียงปกติมากขึ้นจนสีและรูปร่างกลับใกล้เคียงปกติในช่วง 3-4 สัปดาห์

อย่างไรก็ตามวิธีปลูกถ่ายผิวหนังมีข้อเสียเพิ่มเติมนอกจากการสูญเสียเนื้อเยื่อที่ฝ่ามือ คือ มีโอกาสที่รูปร่างปลายนิ้วจะแตกต่างไปจากเดิมได้ จากการหดตัวของผิวหนังที่โยกย้ายมา และการรับความรู้สึกบริเวณปลายนิ้วจะไม่เหมือนปกติก่อนบาดเจ็บ ซึ่งข้อด้อยของการย้ายเนื้อเยื่อชนิดบาง(Skin graft) จากบริเวณอื่นจะถูกแก้ไขให้ดีขึ้นด้วยการย้ายเนื้อเยื่อชนิดหนา(Skin flap) ซึ่งจะลดโอกาสการหดตัวของเนื้อเยื่อปลายนิ้ว รูปร่างจะใกล้เคียงปกติ และการรับความรู้สึกจะมีมากกว่าการใช้เนื้อเยื่อชนิดบาง เนื้องจากเซลลประสาทจะได้รับการย้ายมาด้วย

ปัจจุบันวิธีรักษาการบาดเจ็บปลายนิ้วมือยังมีอีกหลายวิธีที่แพทย์คิดค้นขึ้น ทั้งหมดก็เพื่อพัฒนาการรักษาให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้น และผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานได้รวดเร็ว และเป็นปกติ เพราะปลายนิ้วมือเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการทำงานของมนุษย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.