การผ่าตัดส่องกล้องเปลี่ยนแนวกระดูกข้อเข่า

กระดูกข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชาชนคนไทย  อัตราชุกในประชากรไทยอยู่ที่ 2.5 – 4% พบมากในอายุมากกว่า 55 ปี  พบในเพศหญิงมากกว่า เพศชาย สาเหตุหลักของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมคือ การใช้งานมาก น้ำหนักตัวมาก (BMI มากกว่า 25kg/m2) อุบัติเหตุ หรือการได้รับบาดเจ็บที่ข้อเข่า การติดเชื้อที่ข้อเข่า … More