When I have pain my wrist(เมื่อฉันปวดข้อ)

คนไข้ วัยทำงาน อายุ 20 – 40 ปี มาหาหมอด้วยปวดข้อมือฝั่งนิ้วโป้ง จุดปวดจะตรวจพบใต้ต่อฐานนิ้วโป้งไปสัก 2 นิ้ว