I can’t extend my wrist (ตื่นนอนแล้วกระดกข้อมือไม่ขึ้น)

“ตื่นนอนแล้วกระดกข้อมือไม่ขึ้นเลยหมอ” อาการที่เจอบ่อยของคนวัยทำงาน สร้างความตระหนกตกใจแก่คนไข้อย่างมาก ลองมารู้จักโรคที่เป็นต้นตอของอาการนี้กัน “Saturday ‘s night syndrome”