I can’t extend my wrist (ตื่นนอนแล้วกระดกข้อมือไม่ขึ้น)

Wrist Drop when I have woken up
กระดกข้อมือไม่ได้เมื่อตื่นนอน

“ตื่นนอนมาแล้วกระดกข้อมือไม่ได้เลยหมอ”

Cr. : Netterimage.com and Netter’s Concise Orthopaedic Anatomy 2nd Edition

   ปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน และสร้างความตระหนกตกใจแก่คนไข้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเมื่อตื่นนอนมาคนไข้จะมีอาการแขนชา และข้อมืออ่อนแรงไม่สามารถกระดกข้อมือได้

   โรคที่เรากำลังกล่าวถึงนี้คือโรค Saturday’s night syndrome หรือชื่อจริงคือ Radial nerve palsy ชื่อที่น่ารักว่า  Saturday ‘s night syndrome นี้มีเรื่องเล่าจากอาจารย์ผมว่า ชื่อโรคดังกล่าวมีที่มาจากในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป  ประชาชนถูกเกณฑ์เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งทางเกษตร และอุตสาหกรรม การทำงานที่หนักและไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอในวันเสาร์จะเป็นวันเลี้ยงฉลองของพวกเขา  คืนวันเสาร์เหล่าคนงานจะดื่มเหล้า ทานเนื้อ และร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานในสังคมอุตสาหกรรมในขณะนั้น และพลั้งเผลอหลับไปอย่างอ่อนล้า  ด้วยท่าทางการนอนที่ไม่ถูกต้องอาจจะด้วยความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ร่วมกับการดื่มสุราจนเมามายไม่ได้สติ  ทำให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทที่แขน โดยเฉพาะเส้นประสาท Radial nerve จะเกิดอาการมือชา และไม่สามารถกระดกข้อมือได้

   อาการมือชา เหน็บกินแขน และกระดกข้อมือไม่ขึ้นจะทำให้เหล่าคนงานสะดุ้งตื่นตกใจ และตื่นนอนขึ้นในเวลากลางคืน ก่อนจะรวมตัวกันไปพบแพทย์ จนเกิดเป็นปรากฎการณ์  Saturday ‘s night party  กล่าวคือคนงานทั้งย่านโรงงานรวมตัวเดินขบวนไปพบแพทย์ จนภายหลังทราบสาเหตุการเกิดโรคดังกล่าวเกิดจากการนอนที่ผิดท่าทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทที่แขนจนเป็นที่มาของกลุ่มอาการมือชา ปวดแขน กระดกข้อมือ และนิ้วมือไม่ได้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Saturday’s night syndrome ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

   อย่างไรก็ตาม ยังมีบางโรคที่มีอาการใกล้เคียงกับ Saturday’s night syndrome แต่มีพยาธิกำเนิดของโรคแตกต่างกันทำให้การรักษามีความแตกต่างกัน อาทิเช่น ParsonageTurner Syndrome (PTS) และ PIN syndrome เป็นต้น ดังนั้นหากมีอาการมือชา แขนชา ปวดแขน และยกข้อมือข้อนิ้วไม่ขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้องจะดีที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.