2017-06-30 08.38.31

รูปร่างน้ำหัวแม่มือยังใกล้เคียงปกติ สามารถรักษาความยาวปลายนิ้วได้