2017-06-30 08.37.43

ผิวหนังที่ปลายนิ้ว 3 สัปดาห์ เริ่มติดดี