2017-03-31 09.20.16

เมื่อนำมาปิดวันแรกแผลยังไม่สมานดี