img_8218

รูปที่ 1 ควรระมัดระวังอย่าสับสนกับเส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มือซึ่งจะนูนเด่นอยู่ด้านข้างเส้นเอ็นที่มีอาการบาดเจ็บคือลูกศร และดอกจันสีแดง